عمران

معماری

طراحی سازه

تحلیل سازه

انجام پروژه های دانشجویی
اموزش نرم افزار های عمران
پیام مدیریت : هر گونه کپی برداری از مطالب بدون ذکر منبع با لینک پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت .

انواع بتن با سیمان پرتلند

 • دسته بندی: مقالات عمران و معماری
 • ۲۵ views بازدید
 • انواع بتن با سیمان پرتلند

  بتن با دوغاب تزریق شده Grouted-aggregate concrete
  بتن با نمای خوب Fair face concrete
  بتن سخت شده Hardened concrete
  بتن پر مایه Fat concrete
  بتن ضد حرارت Heat- resistant concrete

  بتن آرمه شده با الیاف Fiber-reinforced concrete
  بتن سنگین Heavy concrete
  بتن الیاف دار Fibrous concrete
  بتن رویه برای کف های پرتردد Heavy-duty floor topping concrete
  بتن کارگاهی Field concrete

  بتن سنگین Heavyweight concrete
  بتن کفی Foamed concrete
  بتن با دانسیته بالا High-density concrete
  بتن با دانه بندی گسسته Gap-graded concrete
  بتن با مقاومت زود رس High-early-strength

  بتن گازی Gas concrete
  بتن هوای گرم Hot-weather concrete
  بتن با دانه های گرانیتی Granolithic concrete
  بتن درجا In-situ concrete
  بتن تازه گرفته Green concrete

  بتن عایق بندی Insulating concrete
  دوغاب Grout
  بتن سبک عایق بندی Insulating lightweight concrete
  بتن نیمه آماده Shrink-mixed concrete
  بتن بدون درز Internally sealed concrete

  بتن متراکم شده با نیروی گریز از مرکز Spun concrete
  بتن لیتکس Latex concrete
  بتن سازه ای, بتن ساختمانی Structural concrete
  بتن کم سیمان, بتن مگر Lean concrete
  بتن سازه های سبک, بتن ساختمانی سبک Structural lightweight concrete

  بتن کلوئیدی سبک Light colloidal concrete
  بتن ضد سولفات Sulfate-resistant concrete
  بتن سبک Lightweight concrete
  بتن گوگرد دار Sulfur-impregnated concrete
  بتن با دانسیته پایین Low-density concrete

  بتن موزائیکی Terrazzo concrete/terrazzo
  بتن حجیم Mass concrete
  بتن در کامیون (میکسر بتن) مخلوط شده Transit-mixed concrete
  بتن یکپارچه Monolithic concrete
  بتن شیشه دارTranslucent concrete

  ملات Mortar
  بتن زیرآب Tremie concrete
  بتن قابل میخکوبی Nailable concrete
  بتن در کامیون مخلوط شده Truck-mixed concrete
  بتن بدون ریزدانه No-fines concrete

  بتن واکیمی (بتن بدون هوا) Vacuum concrete
  بتن بدون اسلامپ No-slump concrete
  بتن با دانه های ورمیکولیتی Vermiculite concrete
  بتن معمولی Normal-weight concrete
  بتن مرتعش شده Vibrated concrete

  بتن بسته بندی شده Packaged concrete
  بتن نما Visual concrete
  بتن ساده Plain concrete
  بتن آب بند Watertight concrete
  پلاستر Plaster

  بتن سفید White concrete
  بتن خمیری Plastic concrete
  بتن با اسلامپ صفر Zero-slump concrete
  بتن اسفنجی Aerated concrete
  بتن با پلیمر Polymer-impregnated concrete

  بتن با حباب هوا Air-entrained concrete
  بتن متخلخل Popcorn concrete
  بتن معماری Architectural concrete
  بتن خلل فرج دار Porous concrete
  بتن پرکننده Backfill concrete

  بتن با سیمان پرتلند Portland cement concrete
  بتن سنگین برن دار Born-loaded concrete
  بتن پیش ساخته Precast concrete
  بتن درجا Cast-in-place concrete
  بتن با دانه های از پیش چیده شده Preplaced aggregate concrete

  بتن درجا Cast-in-situ concrete
  بتن با دانه های از پیش چیده شده Prepacked concrete
  بتن متخلخل Cellular concrete
  بتن نیمه آماده, بتن با آبرفتگی پایین Preshrunk concrete
  بتن آماده Centrally mixed concrete

  بتن پیش تنیده Prestressed concrete
  بتن متراکم شده با نیروی گریز از مرکز Centrifugally cast concrete
  بتن پمپاژ Pumped concrete
  بتن هوای سرد Cold-weather concrete
  بتن آماده Ready mixed concrete

  بتن کلوئیدی Colloidal concrete
  بتن آرمه (بتن مسلح) Reinforced concrete
  بتن رنگی Colored concrete
  بتن پر سیمان Rich concrete
  بتن محبوس Confined concrete

  بتن متراکم شده با غلطک (بتن غلطکی) Roller-compacted concrete
  بتن با سنگ های بزرگ Cyclopean concrete
  بتن لاشه سنگی Rubble concrete
  بتن توپر Dense concrete
  بتن خاک اره ای Sawdust concrete

  بتن سفت Dry-packed concrete
  بتن حفاظی Shielding concrete
  بتن نما Exposed concrete
  بتن پاشیده (بتن شاتکریت) Shotcrete
  بتن با دانه های نمایان Exposed aggregate conc
  بتن ناتراوا (بتن بدون تراوش) Concrete without leakage


  توضیحات و راهنمای نصب :
 • ۰ نظر
 • مهندس شکوهی نیا


 •