عمران

معماری

طراحی سازه

تحلیل سازه

انجام پروژه های دانشجویی
اموزش نرم افزار های عمران
پیام مدیریت : هر گونه کپی برداری از مطالب بدون ذکر منبع با لینک پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت .

معرفی اجزاء پله ها

 • دسته بندی: مقالات عمران و معماری
 • ۱۸ views بازدید
 • معرفی اجزاء پله ها

  ۱) کف پله :
  به سطح فوقانی پله گفته می شود ، یعنی محل گذاشتن کف پا برای بالا رفتن یا پایین آمدن از پله .

  ۲) ارتفاع پله :
  فاصله عمودی کف های دو پله متوالی را ارتفاع پله می گویند . میزان تغییرات ارتفاع پله به مکان و موقعیت پله بستگی دارد .

  ۳) پیشانی پله :
  به قطعه عمودی که میان دو کف پله متوالی قرار می گیرد گفته می شود .

  ۴) گونه پله :
  سطـح بغل پله را می گوینـد .

  ۵) عرض پله :
  به فاصله بین گونه های پله گفته می شود و به مکان و تعداد استفاده کنندگان از پلکان بستگی دارد .

  ۶) لب پله :
  پیش آمدگی کف پله از پیشانی ، لب پله نامیده می شود . وجود آن موحب بزرگ تر شدن کف پله می شود .

  ۷) شیار کف پله :
  در کف پله شیار هایی در امتداد عرض پله ایجاد می کنند . این شیار ها از لیز خوردن افراد جلوگیری می کنند .

  ۸) ردیف یا خیز پلکان :
  به مجموعه پله های متوالی بین دو اختلاف سطح ردیف پله گفته می شود . در هر ردیف پله حداقل سه پله متوالی وجود دارد .

  ۹) خط مسیر پله :
  این خط محل شروع و ختم پله را مشخص می کند . خط مسیر پله در روی پلان و وسط عرض پله ها مشخص می شود .

  ۱۰) خط شیب پله :
  این خط ، لبه پله های یک ردیف پله را به یکدیگر وصل می کند .

  ) خط شیب پله :
  این خط ، لبه پله های یک ردیف پله را به یکدیگر وصل می کند .

  ۱۱) زاویه شیب پله :
  به زاویه بین شیب پله با افق ، زاویه شیب پله گفته می شود . زاویه شیب پله رابطه مستقیم با ارتفاع پله و رابطه معکوس با کف پله دارد .

  ۱۲) حجم پله :
  به ضخامت سقف زیر یک ردیف پله گفته می شود

  ۱۳) طول پله :
  به طول افقی یک ردیف پله گفته می شود یعنی از لبه اولین پله تا انتها کف آخرین پله در یک شیب .

  ۱۴) پاگرد :
  ایستگاه ما بین پله ها که برای رفع خستگی ساخته می شود به پاگرد پله معروف است و حداقل برابر عرض یک کف پله است .

  ۱۵) نرده پله :
  وسیله ای است که برای جلوگیری از سقوط اشخاص ، در طرفین ردیف پله ها نصب می شود .

  ۱۶) دست انداز پله :
  این وسیله بر روی نرده و به موازات خط شیب پله نصب می شود .

  ۱۷) چشم پله :
  به فاصله بین دو ردیف پله گفته می شود . ( یعنی شکاف بین دو بازوی پله )


  توضیحات و راهنمای نصب :
 • ۰ نظر
 • مهندس شکوهی نیا


 •